UMEŠČANJE SLOVENIJE V EVROPSKI VISOKOŠOLSKI PROSTOR

UMEŠČANJE SLOVENIJE V EVROPSKI VISOKOŠOLSKI PROSTOR

2. – 3. december, Ljubljana

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport v Ljubljani je 2. in 3. decembra potekala mednarodna konferenca Umeščanje Slovenije v evropski visokošolski prostor. Dvodnevni dogodek je organizirala Študentska organizacija Slovenije skupaj z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. V uvodnem nagovoru je ministrica dr. Maja Makovec Brenčič izpostavila, da mora biti visokošolski prostor odprt prostor, v katerem se povezujemo in gradimo odličnega in zaposljivega diplomanta. Poudarila je, da znanje ne pozna meja in mora ob predajanju imeti močno podporno okolje – tudi visokošolskega osebja. Takšen visokošolski prostor mora biti vpet v aktualno dogajanje, mora biti odprt in vključen v internacionalizacijo – tako preko znanosti kot gospodarstva kot preko vključevanja mednarodnih nosilcev znanja. Ključni izzivi morajo biti inovativnost, kakovost in internacionalizacija.

Dogodek je v nadaljevanju potekal tematsko obarvan: v uvodnem panelu so se gostje osredotočili na vizijo slovenskega visokošolskega prostora – v njej so sodelovali dr. Stojan Sorčan kot predstavnik MIZŠ, dr. Ivan Svetlik iz Rektorske konference RS, dr. Matej Avbelj kot predstavnik Skupnosti samostojnih visokošolskih zavodov, dr. Alenka Flander iz CMEPIUSa in Žiga Scmidt kot predstavnik ŠOSa. Pogovor je odprl problematiko mnogih tem, ki so že zapisane v Nacionalnem programu visokega šolstva – ključne veščine, profilacija institucij in programov ter povezana kakovost, odličnost institucij mora biti zahteva odličnega študenta, avtonomija institucij in odgovornost, ki sledi avtonomiji. Dr. Flander je internacionalizacijo izpostavila kot način izobraževanja, saj svet postaja vedno bolj glokalen.

Slovenske razmere na področju izobraževanja v visokem šolstvu so v nadaljevanju dopolnili posamezni prispevki na temo študijskih razmer in socialno-ekonomskega položaja slovenskega študenta, ki so izhajali iz raziskave projekta EVROŠTUDENT. Kako je z razmerami na področju socialne dimenzije evropskega visokošolskega prostora so skozi svoja razmišljanja predstavili 4 tuji strokovnjaki iz Avstrije, Nemčije, Srbije in Hrvaške. Dogodek se je nadaljeval z različnimi omizji in okroglo mizo na temo umestitve v širši evropski prostor. V drugem delu konference, 3. decembra, se je dogodek osredotočil na pravice študentov v zakonodaji in praksi ter vključevanje študentov v znanstveno – raziskovalno delo.

Dogodka so se udeležili 4 predstavniki višjih strokovnih šol.

Več na http://www.studentska-org.si/.