VABILO NA 8. KONFERENCO

VABILO NA 8. KONFERENCO

‘Kakovost v višjih strokovnih šolah’

Komisija za kakovost Skupnosti VSŠ nadaljuje cilje in smernice za zagotavljanje kakovosti v višjih strokovnih šolah z upoštevanjem  zastavljene v projektu IMPLETUM. Tako smo se v okvirju projekta PROCSEE – Krepitev terciarnega strokovnega izobraževanja v srednji in jugovzhodni Evropi osredotočili na vključevanje ustreznih politik za krepitev vloge strokovnega izobraževanja. Moto letošnje konference je ‘S projektnim delom do večje kakovosti v višjem strokovnem izobraževanju’. V plenarnem delu bodo sodelovali Jasmina Poličnik, Nick Davy in Terence Clifford Amos.

 

Nick Davy  je vrsto let opravljal naloge odgovornega vodje za izobraževalno politiko pri strokovnem združenju šol v Združenem kraljestvu (stopnja 5 po EQF) –  Association of Colleges. Združenje je partner v EUproVET, Evropski mreži nacionalnih združenj poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

 

Terence Clifford Amos je mednarodni svetovalec na področju zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu, vodil mednarodne skupine in prevzel številne preglede revizij ter akreditacij. Kot gostujoči profesor je sodeloval z Université Catholique de Lille v Franciji, univerzo v Oxfordu in univerzo v Cambridgeu. Sodeloval je v bolonjskem procesu in kot član žirije za ECTS. Med drugim je mednarodni ocenjevalec, deležnik in mednarodni strokovnjak pri slovenski agenciji za zagotavljanje kakovosti (NAKVIS).

 

K sodelovanju smo povabili tudi predstavnike institucij s katerimi želimo okrepiti sodelovanje s ciljem večje prepoznavnosti višjih strokovnih šol in njihov razvoj. Sodelovali bodo predstavnik MIZŠ, dr. Franci Demšar (NAKVIS), Katja Draškovic (Skupnost visokih strokovnih šol), Andreja Sever (GZS), Zlata Šlibar (ZZRSZ), Jaka Trilar (ŠOS), Danijel Lamperger (OZS), Karmen Sonjak (RRA GIZ). Sledil bo svečan podpis memorandumov o sodelovanju.

Konferenca je namenjena ravnateljem in direktorjem višjih strokovnih šol, predstavnikom komisij za kakovost, predavateljem, ki sodelujejo pri vzpostavljanju sistema vodenja kakovosti in vsem, ki jih zanima kakovost izobraževanja v Sloveniji.

Konferenca bo v torek, 6. novembra 2018, na BIC Ljubljana, Centru kulinarike in turizma Kult316, Prušnikova 74, od 8.30 do 16.30 ure.

Vljudno Vas vabimo, da se nam na konferenci pridružite in izkoristite priložnost za druženje in strokovno usposabljanje na področju kakovosti, ki vam jo nudi Skupnost VSŠ.

Prosimo, da svojo udeležbo najavite do petka, 26. 10. 2018 na sekretariat@skupnost-vss.si.

Komisija za kakovost Skupnosti VSŠ