VET4EU2 – sestanek predstavnikov

VET4EU2 – sestanek predstavnikov

Predstavniki smo imeli srečanje 22 junija v Bruslju, kjer smo razpravljali  o formalizacijo združenja, ki bi nam omogočila skupne projekte in več možnosti financiranja dejavnosti. Dogovorili smo se, da bomo osnutek deklaracije iz katere bo jasno razvidno, da 4 združenja predstavljajo izvajalce na sekundarni stopnji ter 2 združenji (EURASHE in EUCEN) izvajalce na terciarni stopnji. Vsi smo se strinjali, da ima CHAIN5 ločeno vendar pomembno vlogo in bi tako moral imeti tudi poseben sedež znotraj ekspertne skupine PSI pri Evropski komisiji (EK). Ker težko zastopamo naša stališča v vseh pomembnih evropskih organih in na dogodkih bomo pripravili seznam strokovnjakov za različna področja (po vzoru EURASHE in EUCEN) ter porazdelili zastopanje glede na ekspertizo posameznih strokovnjakov in potrebno zastopanje. Kar zadeva CEDEFOP-ovo Skupnost praktikov in njene 3 podskupine pa je nujno izpostaviti pri Evropski komisiji, da je v dobrobit učinkovitega delovanja tovrstnih skupin nujno nameniti tudi sredstva za delo, ki ga strokovnjaki vlagajo v tovrstno delovanje, saj so vsi strokovnjaki maksimalno obremenjeni v okviru svojih lastnih institucij in v kolikor za to vloženo delo niso plačani strukturiranega in učinkovitega rezultata njihove dejavnosti ni moč pričakovati. PSI potrebuje posebno pozornost in je le-to potrebno še posebej jasno poudariti pri Evropski komisiji, da je za uspešno nadaljnje delo PSI potrebno tesno sodelovanje CEDEFOP-a z izvajalci PSI. Predlog tem v okviru 2. Evropskega tedna PSI: Industrija 4.0, Prehodnost PSI na terciarno izobraževanje preko VSŠ, Krepitev zmogljivosti PSI združenj v nezastopanih državah. Opozorili bomo EK na opazno nizko udeležbo PSI izvajalcev iz netradicionalnih članic EU, ki je nizka predvsem zaradi manjših finančnih zmožnosti. Potrebno je zagotoviti enake možnosti vseh za razvoj PSI. EK bomo predlagali, da ni potrebe po daljših mobilnostih od 6 mesecev (Erasmus PRO) ter da je najmanj 3 mesečno obdobje mobilnosti najbolj primereno in najlažje izvedljivo znotraj že obstoječih PSI programov. Potrebno je prilagoditi okvir kakovosti znotraj EQAVET, da ne bi po nepotrebnem izgubljali dobro sodelovanje z MSP-ji pri izvajanju PRI. Pripravljajo se spremembe na področju EOK. Pregled dogodkov članic. Naslednje srečanje je 7. septembra.

Več v priloženem zapisniku.