POLICIJSKA AKADEMIJA, VIŠJA POLICIJSKA ŠOLA

Ime šole: Višja policijska šola
Ulica, hišna številka, poštna številka pošta, in država: Rocenska 56, 1211 Ljubljana Šmartno
Telefon/Faks: (01) 514 71 50

(01) 514 71 98

E-pošta: pa@policija.si
Spletna stran: www.policija.si
Kratek opis šole: Višja policijska šola izvaja javno veljaven višješolski izobraževalni program “Višji policist”. V višješolski izobraževalni program se lahko vpiše kdor ima končan program za pridobitev poklica policist ali drug štiriletni srednješolski program in opravljen izpit za izvajanje policijskih pooblastil, je najmanj štiri leta opravljal policijske naloge in je v delovnem razmerju v policiji, pridobi pozitivno oceno predstojnika (soglasje) in sklene pogodbo o šolanju z delodajalcem.
Višješolski program: Višji policist
Pridobljen naziv diplomanta: policijski/a inšpektor/ica

PA-logotip-276x300