ŠOLSKI CENTER RAVNE NA KOROŠKEM, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Ime šole: Višja strokovna šola Ravne na Koroškem
Ulica, hišna številka, poštna številka pošta, in država: Koroška cesta 10, 2390 Ravne na Koroškem
Telefon/Faks: 02 87 50 620

02 8750 602

E-pošta: drago.hribernik@guest.arnes.si
Spletna stran: www.visjasolaravne.si
Kratek opis šole: Z dobrimi idejami do uspeha

Koroška je tradicionalno povezana z jeklarstvom, zato je pridobitev Višje strokovne šole za strojništvo in mehatroniko za Ravne izjemnega pomena. Inženirji tehnike so eden od najmočnejših vzvodov za razvoj in večjo konkurenčnost gospodarstva. Med tehničnimi kadri so danes najbolj iskani inženirji strojništva, mehatronike, elektronike in računalništva. Mlade želimo pritegniti z novimi idejami in smermi v tehniki, kot je na primer nova študijska smer mehatronika. Višja strokovna šola na Ravnah bo nudila kvalitetne in strokovno dobro podkovane predavatelje, ki bodo sposobni prenašati najzahtevnejša znanja na mlado generacijo inženirjev, in sicer tako, da bodo naši bodoči študentje z njihovim delom čim bolj zadovoljni. Oprema, ki je namenjena za izvajanje laboratorijskih vaj, je kvalitetna in omogoča študentom dobro in zanimivo delo. V sodelovanju s podjetji bomo v bodoče poskusili pridobiti še več opreme z najnovejšo tehnologijo in s tem slediti trendu hitrega svetovnega razvoja tehnike.

Višješolski program: Strojništvo
Pridobljen naziv diplomanta: Inženir strojništva
Višješolski program: Mehatronika
Pridobljen naziv diplomanta: Inženir mehatronike

visja_sola_ravne