PRAH IZOBRAŽEVALNI CENTER, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA

Ime šole Prah izobraževalni center, Višja strokovna šola Rogaška Slatina
Ulica, hišna številka, poštna številka pošta in država:  Kidričeva 28, 3250 Rogaška slatina, Slovenija 

Podružnica šole Ljubljana
Središka 4
1000 Ljubljana

 

Telefon/Faks: 051 33 99 88
E-pošta: info@prah.si
Spletna stran: www.prah.si
Kratek opis šole: VSŠ Rogaška Slatina – zasebna šola izvaja višješolski študijski program na sedežu šole v Rogaški Slatini in v podružnici šole Ljubljana, Središka 4. Študentom zagotovimo široko strokovno – teoretično in praktično –  uporabno znanje za opravljanje strokovnih nalog s področja logističnega inženirstva. Študentje se usposobijo za spremljanje stroke in pridobijo generične in poklicne kompetence s strokovnega področja logistike.Program je ovrednoten s 122 ECTS.
Višješolski program: LOGISTIČNO INŽENIRSTVO
Pridobljen naziv diplomanta: INŽENIR / -KA LOGISTIKE