ŠOLSKI CENTER PTUJ, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

ŠOLSKI CENTER PTUJ, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Ime šole: Višja strokovna šola, Šolski center Ptuj
Ulica, hišna številka, poštna številka pošta, in država: Volkmerjeva 19 (Vičava 1), 2250 Ptuj
Telefon: (02) 787 18 12
E-pošta: vss@scptuj.si
Spletna stran: http://vss.scptuj.si
Kratek opis šole:

Poslanstvo šole izhaja iz več kot 125-letne tradicije poklicnega izobraževanja na Ptuju, temelji na široki programski ponudbi v sedanjosti in gradi na novih programih, ki jih potrebujejo industrija, malo gospodarstvo in obrt v prihodnosti. Naše poslanstvo je pripraviti ljudi na vseživljensko učenje in vzpostaviti študij, ki bo zagotavljal zaposljivost.

Višješolski programi: Ekonomist, Mehatronika, Bionika, Upravljanje podeželja in krajine
Pridobljeni nazivi diplomanta: Ekonomist, Inženir-ka mehatronike, Inženir-ka bionike, Inženir-ka kmetijstva in krajine