ŠOLSKI CENTER PTUJ, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Ime šole: Višja strokovna šola, Šolski center Ptuj
Ulica, hišna številka, poštna številka pošta, in država: Volkmerjeva 19 (Vičava 1), 2250 Ptuj
Telefon/Faks: (02) 787 1 812 

(02) 787 1 711

E-pošta: vss@scptuj.si
Spletna stran: www.vss.scptuj.si
Kratek opis šole: Poslanstvo šole izhaja iz več kot 125-letne tradicije poklicnega izobraževanja na Ptuju, temelji na široki programski ponudbi v sedanjosti in gradi na novih programih, ki jih potrebujejo industrija, malo gospodarstvo in obrt v prihodnosti. Naše poslanstvo je pripraviti ljudi na vseživljensko učenje in vzpostaviti študij, ki bo zagotavljal zaposljivost.
Višješolski program: Ekonomist
Pridobljen naziv diplomanta: Ekonomist
Višješolski program: Mehatronika
Pridobljen naziv diplomanta: Inženir mehatronike
Višješolski program: Upravljanje podeželja in krajine
Pridobljen naziv diplomanta: Inženir kmetijstva in krajine
Višješolski program: Bionika
Pridobljen naziv diplomanta: Bionik

logo-ptuj