VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA GOSTINSTVO, VELNES IN TURIZEM BLED

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA GOSTINSTVO, VELNES IN TURIZEM BLED

Ime šole: Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem Bled
Ulica, hišna številka, poštna številka pošta, in država: Prešernova 32, 4260 Bled
Telefon/Faks: 04 575 34 00 04 575 34 30
E-pošta: vgs@vgs-bled.si
Spletna stran: https://www.vgs-bled.si
Kratek opis šole:

VSŠGT Bled je sodobno opremljena šola na edinstveni lokaciji s 15-letno tradicijo in izkušnjami. Kot edina šola v Sloveniji ima šolski hotel Astoria, kjer imajo študentje možnost opravljanja praktičnega izobraževanja. Šola nudi veliko možnosti mednarodnega sodelovanja in pestro modularno izbirnost.

Višješolski programi: Gostinstvo in turizem, Velnes
Pridobljeni nazivi diplomanta: Organizator/organizatorka poslovanja v gostinstvu in turizmu, Organizator/organizatorka poslovanja v velneški dejavnosti