KAKOVOST

NAKVIS

Vodilo višješolskega strokovnega izobraževanja v Sloveniji je že več kot 25 let kakovost izobraževanja, kar potrjujejo diplomanti s svojimi uspehi tako doma kot na tujih trgih.

Za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti višjega strokovnega izobraževanja je pristojen Svet za evalvacijo visokega šolstva oz. Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu – NAKVIS. Deluje vsebinsko in formalno odgovorno ter svetovalno do vseh deležnikov in udeležencev v terciarnem izobraževanju v skladu z evropskimi in svetovnimi smermi razvoja.

KOMISIJA ZA KAKOVOST

Vzpostavljanje in vzdrževanje enotnega sistema kakovosti je sestavni del višješolskega strokovnega izobraževanja. Pod okriljem Skupnosti VSŠ s to usmeritvijo uspešno deluje 7-članska Komisija za kakovost, ki deluje v povezavi z nacionalno agencijo NAKVIS.

ČLANSTVO

Komisijo vodi mag. Gabrijela Kotnik. Ostali člani komisije so:

 • doc. dr. Branko Škafar,
 • dr. Štefan Žun
 • Marko Dotzauer
 • mag. Tjaša Vidrih
 • Luka Zorman
 • Žiga Koren.

Komisija v tej sestavi deluje od 4. marca 2024 dalje.

CILJI
 • spodbujanje sistema kakovosti na področju višješolskega izobraževanja,
 • izmenjava primerov dobrih praks s področja kakovosti,
 • priprava in izvedba dodatnega izobraževanja na področju kakovosti,
 • razvoj sistema poslovne odličnosti za višješolsko strokovno izobraževanje,
 • podpora razvoju sistema kakovosti v višjih strokovnih šolah.

DOKUMENTI

Več dokumentov s področja kakovosti v višješolskem strokovnem izobraževanju najdete v dokumentnem središču Skupnosti VSŠ in na spletišču Zavoda IRC, in sicer v sklopu projekta Impletum – Aktivnost 9.