VIŠJEŠOLSKA PRIJAVNA SLUŽBA

Postopek prijave in sprejema v višje strokovne šole poteka preko Višješolske prijavne službe.  

 Šolski center Celje, Višješolska prijavna služba, Pot na Lavo 22, 3000 Celje
 vispris@guest.arnes.si
 03 428 58 82
www.vss-ce.com/vps/ 


RAZPIS ZA VPIS V ŠTUDIJSKEM LETU 2018/2019POMEMBNI DATUMI
RAZPIS ZA VPIS V ŠTUDIJSKEM LETU 2018/2019
Razpis si lahko ogledate tudi TUKAJ. Razpis za vpis v študijskem letu 2019/2020 (1. februar 2019) je objavljen tudi na spletnih straneh: - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: mizs.gov.si - Višješolska prijavna služba: http://vps.vss-ce.com/vps.
POMEMBNI DATUMI
VPISNI DATUMI ROK za oddajo prve prijave: od 12. februarja do 18. 3. 2019. ROK za oddajo druge prijave: od 26. avgusta do 30. 8. 2019. OSTALI DATUMI - Na višjih strokovnih šolah bosta informativna dneva v petek, 15. februarja 2019 in v soboto, 16. februarja 2019. - Višje strokovne šole bodo do 14. junija 2019 v prvem prijavnem roku obvestile vse kandidate o roku za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti oziroma psihofizične sposobnosti. - Višješolska prijavna služba bo do 19. julija 2019 kandidate, ki so se za vpis prijavili s prvo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. - Vpis kandidatov, ki so izbrani na podlagi Prijave za vpis v prvem prijavnem roku in o tem obveščeni s strani Višješolske prijavne službe, se opravi do 21. avgusta 2019. - Podatki o prostih mestih za drugi prijavni rok bodo objavljeni do 23. avgusta 2019 na spletni strani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps in na spletnih straneh višjih strokovnih šol. - Višje strokovne šole bodo do 10. septembra 2019 v drugem prijavnem roku obvestile vse kandidate o roku za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti oziroma psihofizične sposobnosti. - Višješolska prijavna služba bo do 23. septembra 2019 kandidate, ki so se za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. - Vpis kandidatov, ki so izbrani na podlagi Prijave za vpis v drugem prijavnem roku in o tem obveščeni s strani Višješolske prijavne službe, se opravi do 1. oktobra 2019.

SEZNAM VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL PO PROGRAMIH IN LOKACIJAH