IZBERI SVOJ ŠTUDIJ

Živi svoje sanje, CILJAJ VIŠJE!

 
STE VEDELI? Višješolski diplomanti so najbolj iskan kader na trgu dela.   

 

PREDNOSTI ŠTUDIJA NA VIŠJI STROKOVNI ŠOLI
2-letni višješolski študijski programi so ovrednoteni s 120 kreditnimi točkami.
Prednost višješolskega študija je t.i. praktično izobraževanje, ki študentom omogoča neposreden stik z delodajalci in pridobivanje relevantnih delovnih izkušenj v času študija. 40 % celotnega študijskega programa na višjih šolah se namreč izvaja v podjetjih.
Višješolski študij omogoča tudi mednarodne izmenjave študentov za prakso ali študij v državah programa Erasmus+.
KDO SE LAHKO VPIŠE? 
Kandidirajo lahko tisti, ki imajo/bodo letos končali 4-letno, 3+2, petletno srednjo šolo in tisti, ki imajo opravljen mojstrski, delovodski in poslovodski izpit in opravijo preizkus znanja (slovenski jezik in matematika ali tuji jezik) in imajo 3 leta delovnih izkušenj.
ALI SE LAHKO ZAPOSLENI KANDIDAT PRIJAVI NA REDNI ŠTUDIJ?
Seveda. V kolikor se boste vpisali in boste sprejeti v redni študij v času zaposlitve, boste morali obiskovati predavanja in opravljati druge študijske obveznosti skupaj z rednimi študenti. Starostne omejitve za vpis v redni ali izredni študij ni.
STE ŽE BILI VPISANI NA FAKULTETO IN ŽELITE SEDAJ NA VIŠJO ŠOLO? 
Vpis na višjo strokovno šolo je vedno možen, in sicer preko izrednih oblik študija. Pod izredni način študija spada tudi študij na daljavo!
KAKO SE LAHKO PRIJAVIM?
Prijavite se s spletnim obrazcem, ki ga izpolnite, natisnite, lastnoročno podpišite in skupaj z dokazili (če so potrebna) pošljite priporočeno na višješolsko prijavno službo. Obrazca ni mogoče kupiti. Na voljo je le spletni obrazec na spletni strani Višješolske prijavne službe.

 

IZBERITE SVOJ ŠTUDIJSKI PROGRAM

    interaktivni iskalnik po študijskih programih in krajih   

 


POMEMBNI ROKI
– do 1. februarja 2019: objava Razpisa za vpis v višje strokovno izobraževanje
od 12. februarja do 18. marca 2019: PRVI PRIJAVNI ROK 
– v aprilu Višješolska prijavna služba na svoji spletni strani objavi seznam šol z omejitvami vpisa
– do 19. julija 2019: kandidati prejmejo obvestilo o izidu izbirnega postopka
– v avgustu Višješolska prijavna služba na svoji spletni strani objavi podatke o še prostih vpisnih mestih
od 26. do avgusta 2019: DRUGI PRIJAVNI ROK
– do 23. septembra 2019: kandidati prejmejo obvestilo o izidu izbirnega postopka
do 30. oktobra 2019: NAKNADNI VPIS IZREDNIH ŠTUDENTOV na še prosta vpisna mesta

 

 

  Prijavo na izbrano višjo strokovno šolo pošlji na Višješolska prijavna služba 
Šolski center Celje 
Pot na Lavo 22
3000 Celje


 

 

  PRAVICE ŠTUDENTOV 

ZAVAROVANJE 

Vse o zdravstvenem zavarovanju študentov izveš na spletni strani Študentske organizacije Slovenija.

Ste vedeli? V času študija imate pravico do preventivnih sistematskih zdravstvenih pregledov.

 

ŠTUDENTSKA PREHRANA
Vpiši se v sistem subvencionirane prehrane ali podaljšaj svojo subvencijo v svojem kraju.

SUBVENCIONIRANI PREVOZI
Uveljavljaj pravica do subvencionirane mesečne vozovnice velja za mestni in medkrajevni potniški promet. Več na Portalu subvencij potniškega prometa ali na portalu eUprava. Vozovnico si lahko urediš preko elektronske vloge na portalu eUprave (potrebuješ digitalno potrdilo!) ALI oddaš vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice. 

 


ŠTUDENTSKO DELO

 


 BIVANJE V DIJAŠKEM DOMU
Kot študent/ka višje strokovne šole imaš možnost bivanja v dijaškem domu. Vlogo lahko oddaš po pošti ali osebno. Več na e-uprava portalu.
 
PRAVICE IN UGODNOSTI IZ STATUSA LAHKO UVELJAVLJATE NAJVEČ 3 LETA.

 

 

Uporabne povezave