Višja strokovna šola Šolski center Kranj je praznovala 10. obletnico

Višja strokovna šola Šolski center Kranj je 16. 11. 2015 praznovala 10. obletnico. Jubilej smo praznovali skupaj z obletnicami srednjih šol, Šolski center Kranj pa je praznoval častitljivih 70 let. 10 let Višje strokovne šole ŠC Kranj pravzaprav pomeni deset let programa mehatronika, ki se je začel izvajati v tedanjem Tehniškem šolskem centru Kranj. V […]

DELOVNO SREČANJE UO SKUPNOSTI VSŠ IN PREDSTAVNIKOV MINISTRSTVA ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

V torek, 3. novembra 2015, so se v Ljubljani na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport sestali predstavniki MIZŠ in Upravni odbor Skupnosti VSŠ. Ministrstvo je zastopala državna sekretarka dr. Andreja Barle Lakota, Elvira Šušmelj, direktorica Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih in mag. Katja Dovžak, vodja sektorja za višje šolstvo ter […]

VABILO NA 5. KONFERENCO ‘Kakovost v višjih strokovnih šolah’ Ljubljana, 25. 11. 2015

Spoštovani   Komisija za kakovost Skupnosti VSŠ nadaljuje cilje in smernice za zagotavljanje kakovosti v višjih strokovnih šolah, zastavljene v Projektu Impletum, ki se je iztekel in v okviru katerega je bilo veliko storjenega na področju kakovosti v višjem strokovnem izobraževanju.   Moto letošnje konference, na kateri bomo povzeli rezultate in prikazali smernice za bodoče […]

KAKOVOST VISOKEGA ŠOLSTVA V SODOBNEM ČASU: KAJ ZAJEMA INTERNACIONALIZACIJA DOMA?

Na Brdu pri Kranju je 4. novembra potekala nacionalna konferenca o visokem šolstvu z naslovom KAKOVOST VISOKEGA ŠOLSTVA V SODOBNEM ČASU – Kaj zajema internacionalizacija doma? V uvodnem delu sta, kot organizatorici dogodka, pomen internacionalizacije doma izpostavili dr. Alenka Flander, direktorica CMEPIUSa in izr. prof. dr. Lučka Lorber, predsednica Sveta RS za visoko šolstvo. Koncept […]

Razpis ERASMUS+ 2016

20.10 2015 je Evropska komisija objavila razpis programa Erasmus+ za leto 2016. Razpis najdete na naslovu: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.347.01.0007.01.ENG, vodnik za prijavitelje pa je dosegljiv na: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm. Razpisani so enaki ključni ukrepi kot v preteklih dveh letih, na voljo za ta razpis je skupaj 1 871,1 milijona EUR. Več informacij je dostopnih tudi na http://www.erasmusplus.si/razpis-erasmus-2016/.

EURASHE: Delavnica THE FUTURE OF PROFESSIONAL HIGHER EDUCATION in Izredna skupščina 2015

1. Delavnica THE FUTURE OF PROFESSIONAL HIGHER EDUCATION: V maju 2015 je potekala konferenca EU ministrov za izobraževanje o prihodnosti bolonjskega procesa (Yerevan, Armenija). Skupina BFUG (Bologna Follow Up Group) je sprejela delovni načrt za čas do naslednje konferenca, ki vključuje vzpostavitev 2 novi BFUG delovnih skupin, ki se bosta osredotočili na: pospeševanje izvajanja dogovorjenih […]