CHAIN 5 – sestanek strateške skupine

Na sestanku strateške skupine CHAIN 5, 20. in 21. aprila 2017, smo prvo analizirali letno konferenco, ki je bila izvedena na Bledu v soorganizaciji Skupnosti VSŠ. Splošno mnenje je, da je to bila najboljša konferenca CHAIN5 do sedaj glede lokacije, hotela, cateringa, kakovosti prispevkov, delavnic in diskusij. Velik je bil odziv na Skupščino CHAIN5 z […]

Preprečevanje »fiktivnega« vpisa tujih študentov

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je organiziralo informativni dogodek Preprečevanje »fiktivnega« vpisa tujih študentov, ki je bil v torek, 4. 4. 2017  na MIZŠ. Dogodek je bil namenjen predvsem zaposlenim v terciarnem izobraževanju, ki so jih zanimala vprašanja v zvezi s sprejemom in vpisom tujega študenta iz ne-EU držav, rizičnost držav in dosedanje izkušnje s […]

PROCSEE: 2. srečanje Nacionalnega odbora za odličnost v terciarnem strokovnem šolstvu

Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije je v sklopu projekta PROCSEE (Strengthening Professional Higher Education in Central and South-eastern Europe) organizirala 2.srečanje PROCSEE Nacionalnega odbora za odličnost v terciarnem strokovnem šolstvu (ang. National Committee for PHE Excellence – NCPHEE). Srečanje je potekalo v torek, 11. aprila 2017, v prostorih Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana – KULT316, […]

SAPS – nacionalna delavnica

Pod okriljem Skupnosti višjih strokovnih šol Republike Slovenije, ki je partner projekta SAPS (Supporting Apprenticeships between Professional Higher Education and Smal and Medium Enterprises) je v torek, 11. aprila 2017 v prostorih BIC Ljubljana, v Centru kulinarike in turizma KULT316 potekala Nacionalna delavnica s predstavniki študentov, malih in srednje velikih podjetij ter institucij terciarnega strokovnega […]

Projekt EQUIP – fokusna skupina

V Le Havru je 30. in 31. marca 2017 potekalo tudi srečanje fokusne skupine projekta Equip. Cilj projekta EQUIP je izboljšati kakovost skozi inovativne politike in prakse v Evropskem terciarnem izobraževanju s podporo in promocijo doslednega, učinkovitega in inovativnega vključevanja ESG 2015 na ravni izvajalcev TSI. Namen je identificirati izzive in sodelovati z vsemi deležniki […]

EURASHE – strateška delavnica, skupščina in upravni odbor

Ob robu letne konference so 29. marca v Le Havru potekali še 3 dogodki v organizaciji EURASHE: strateška delavnica, skupščina in upravni odbor. Na strateški delavnici smo podali pripombe na pripravljen osnutek Strateškega okvira EURASHE 2017 – 2020 (v prilogi). Predstavljeno je bilo letno poročilo za leto 2016 (v prilogi), pregled vseh projektov, strateški okvir 2017 […]