Delavnica: Zakonodaja in vodenje dokumentacije na področju višješolskega izobraževanja

28. oktobra je v prostorih Biotehniškega centra Ljubljana potekala delavnica z naslovom: Zakonodaja in vodenje dokumentacije na področju višješolskega izobraževanja, ki jo je izvedla mag. Marija Karba, inšpektorica višja svetnica iz Inšpektorata RS za šolstvo in šport.

IMPLEMENTACIJA IN UPORABA SLOVENSKEGA OGRODJA KVALIFIKACIJ IN UČNIH IZIDOV V PRAKSI

Center RS za poklicno izobraževanje je organiziral posvet in delavnico o »Implementaciji in uporabi slovenskega ogrodja kvalifikacij in učnih izidov v praksi«, ki je potekala v torek, 15. decembra 2015, v Plaza Hotel Ljubljana.

DELAVNICA ZA POTENCIALNE PRIJAVITELJE PROJEKTOV ERASMUS+ KA1 – PROJEKTI MOBILNOSTI

Na Višji šoli za gostinstvo in turizem Maribor je 9. decembra potekala delavnica za potencialne prijavitelje projektov ERASMUS+ K1 za projekte mobilnosti v programskih in partnerskih državah (ukrepa K103 in K107), ki jo je organiziral CMEPIUS.

UMEŠČANJE SLOVENIJE V EVROPSKI VISOKOŠOLSKI PROSTOR

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport v Ljubljani je 2. in 3. decembra potekala mednarodna konferenca Umeščanje Slovenije v evropski visokošolski prostor.

Projekt PROCSEE: KICK OFF – Uvodno srečanje

Uvodno srečanje partnerjev v projektu PROCSEE je potekalo 5. – 6. novembra na IC Piramida v Mariboru.

5. LETNA KONFERENCA KAKOVOST V VIŠJIH STROKOVNIH ŠOLAH »OD KAKOVOSTI DO ODLIČNOSTI«

5. konferenca Kakovost višjih strokovnih šol je potekala 25. 11. 2015 v prostorih Biotehniškega izobraževalnega centra v Ljubljani, KULT316.