VSGT Maribor dobila nova dva Ambasadorja

VSGT Maribor dobila nova dva Ambasadorja

AMBASADOR VSGT je tradicionalna prireditev na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem Maribor,  kjer strokovna žirija med nominiranimi študenti razglasi najbolj obetavnega bodočega strokovnjaka s  področja gostinstva in turizma ter velnesa. Naziv AMBASADOR pridobi študent, ki je glede na različne  izborne kriterije še posebej izstopal v svoji generaciji glede strokovnega dela, prav tako pa je izkazoval  osebnostne lastnosti, ki omogočajo povezovalno vzdušje za aktiven študij. Glede na dva študijska  programa, ki ju izvajamo na VSGT, se podeljujeta dva naziva, in sicer »AMBASADOR GOSTOLJUBJA« na  študijskem programu Gostinstvo in turizem in »AMBASADOR DOBREGA POČUTJA« na študijskem  programu Velnes. Nominiranci predstavljajo vzor tako na področju študijskih uspehov, sodelovanja na  domačih in mednarodnih projektih in tekmovanjih, vpetosti v dejavnosti lokalnega okolja in so na voljo  za pomoč oziroma tutorstvo tudi kolegom študentom. 

Nominiranci za naziv »AMBASADOR GOSTOLJUBJA 2022« so bili Gaj Herman, Nives Kovačič, Nuša  Prejac, Tristan Romih, David Tovornik in Ana Zevnik, nominiranki za naziv »AMBASADOR DOBREGA  POČUTJA 2022« pa Urša Fornazarič in Ula Vrečko. 

»AMBASADOR GOSTOLJUBJA 2022« je postal Tristan Romih, ki je poleg izjemno uspešnih nastopov na mednarodnih tekmovanjih in odličnega odnosa do stroke prejel tudi največ podpore med študenti.  Naziv »AMBASADOR DOBREGA POČUTJA 2022« je prejela Urša Fornazarič, študentka, ki velneško  filozofijo z veliko vnemo širi skozi svoj način življenja ter širše. 

Letošnjo 11. prireditev Ambasador VSGT so zasnovali pod sloganom »Za boljši jutri«, saj svoj pogled  usmerjamo v prihodnost, ki je za nas nujno trajnostna tako s socialnega, ekonomskega, digitalnega ter  okoljskega vidika. Z usmerjenostjo v prihodnost krepimo kadrovsko vzdržnost poklicev na področju  gostinstva, turizma in velnesa, ki je danes pomembnejša kot kdaj koli prej.  

Na svojo zavezanost trajnostnim ciljem so opozorili tudi z vključenostjo v projekt Vzemi si čas za nas,  ki je izpostavil pomembnost in vrednost zaposlenih v panogi gostoljubja. Fotografije, ki so nastale v  sklopu projekta, smo predvajali ob prihodu na prireditev za dobrodošlico in s tem izkazali hvaležnost  zaposlenim na področju gostinstva, turizma in velnesa za delo, ki ga že vrsto let kakovostno opravljajo,  zanj pa si želimo, da postane opaženo in nespregledano. Naše diplomante tako vzgajamo v promotorje  trajnostnega razmišljanja, ki je nujna komponenta celotne panoge.  

Kako nominiranci skrbijo, da bodo posledice njihovih dejanj v zasebnem in poklicnem življenju  trajnostno naravnane, so nam skozi predstavitvene videoposnetke na prireditvi zaupali sami. Za  glasbeno kuliso je poskrbela skupina bivših dijakov SŠGT Celje, katere del danes tvorijo študenti VSGT Maribor. Kulinarična spremljava prireditve je dopolnila kulturni program in predstavlja sodobne  interpretacije kulinarične dediščine Maribora.  

Bivši diplomant in tudi sam Ambasador gostoljubja, g. Martin Jezeršek, je izpostavil svoj pogled na  prihodnost poklicev v gostinstvu in turizmu ter pomembnost prispevka VSGT Maribor pri izobraževanju  in pridobivanju novega, mladega in kreativnega kadra v turizmu.  

Veseli so priznanja, poleg tega pa tudi ponosni, da Ambasador VSGT z letošnjim letom tako dobiva  novo podobo. Prireditev se umešča ob bok trajnostni naravnanosti VSGT Maribor ter poudarja pomen  družbene problematike, aktualne na področju gostinstva, turizma in velnesa. Skupaj tako opozarjamo  na problematiko kadrovske podhranjenosti sektorja, ki ji bo nujno sledila ekonomska, okoljska in  socialna nevzdržnost, v kolikor za boljši jutri ne bomo skupaj poskrbeli že danes.