POMEMBNI ROKI ZA VPIS NA VIŠJO STROKOVNO ŠOLO

Prijava za vpis na javne in zasebne višje strokovne šole poteka preko Višješolske prijavne službe (VPS). Na spletnem portalu http://www.vss-ce.com/VPS/ se v času prijavnega roka nahaja obrazec za prijavo, ki ga iz­polnite, natisnete, podpišete in ga s pri­poročeno pošto pošljete do roka (pomemben je poštni žig na kuverti).

 

 

 

 

 

 

 

 POMEMBNI ROKI

- do 1. februarja 2019: objava Razpisa za vpis v višje strokovno izobraževanje
- od 12. februarja do 18. marca 2019: PRVI PRIJAVNI ROK 
- v aprilu Višješolska prijavna služba na svoji spletni strani objavi seznam šol z omejitvami vpisa
- do 19. julija 2019: kandidati prejmejo obvestilo o izidu izbirnega postopka
- v avgustu Višješolska prijavna služba na svoji spletni strani objavi podatke o še prostih vpisnih mestih
- od 26. do avgusta 2019: DRUGI PRIJAVNI ROK
- do 23. septembra 2019: kandidati prejmejo obvestilo o izidu izbirnega postopka
- do 30. oktobra 2019: NAKNADNI VPIS IZREDNIH ŠTUDENTOV na še prosta vpisna mesta