EKONOMSKA ŠOLA NOVO MESTO, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Ime šole: Ekonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola
Ulica, hišna številka, poštna številka pošta, in država: Ulica talcev 3a, 8000 Novo mesto
Telefon/Faks: (07) 393 32 67

(07) 393 32 82

E-pošta: referat@esnm.si
Spletna stran: www.esnm-visja.si
Kratek opis šole: Na naši višji šoli si prizadevamo, da bi študenti poleg strokovnega znanja pridobili tudi določene osnove poslovnega bontona in komunikacije. Zato spodbujamo timsko delo ter povezovanje teorije s prakso ob hkratnem upoštevanju točnosti, natančnosti in sistematičnosti pri delu.
Višješolski program: Ekonomist, Medijska produkcija
Pridobljen naziv diplomanta: Ekonomist / Ekonomistka, Inženir/inženirka medijske produkcije