SKUPNOST VSŠ

Skupnost VSŠ je Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije, ki ponujajo strokovne programe in se ukvarjajo z aplikativnimi in strokovno usmerjenimi raziskavami znotraj prve Bolonjske stopnje. Trenutno je včlanjenih 47 (od 50-ih) višješolskih zavodov, 30 javnih in 17 zasebnih, ki svoje programe (31) izvajajo v kar 28 krajih po vsej Sloveniji.

SEZNAM VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL

Skupnost VSŠ zastopa višje strokovne šole in sodeluje z institucijami kot so Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje (SSPSI), Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (CPI), Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo (SVŠ), Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS), Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), Obrtna zbornica Slovenije (OZS), Združenje delodajalcev Slovenije, Slovensko kadrovsko zvezo (SKZ), Študentska organizacija Slovenije (ŠOS), Andragoški center Slovenije (ACS), Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS), Evropska skupnost visokošolskih institucij (EURASHE), Evropskim študentskim združenjem (ESU), Evropska komisija in druga visokošolska združenja, podjetja in institucije, ki delujejo na področju razvoja strokovnih kadrov, aplikativnih raziskav in visokega šolstva v Sloveniji in po svetu.