O SKUPNOSTI VSŠ

OSNOVNI PODATKIIDENTIFIKACIJSKI PODATKITEMELJNI DOKUMENTI
OSNOVNI PODATKI
POLNO IME: Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije
KRATKO IME: Skupnost VSŠ
IME V ANGLEŠČINI: Association of Slovene Higher Vocational Colleges – Association HVC
IDENTIFIKACIJSKI PODATKI
ZASTOPNIK: Alojz Razpet, predsednik Skupnosti VSŠ
MATIČNA ŠTEVILKA:2246376000
ŠIFRA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA: 72869
DAVČNA ŠTEVILKA: 10104941 (ni davčni zavezanec)
TRANSAKCIJSKI RAČUN: IBAN SI56 0313 8100 0766 638
Odprt pri SKB banka D.D. Ljubljana, Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana, Slovenija

 

+386 (0)3 428 58 73 skupnostvss@sc-celje.si

Pot na Lavo 22, 3000 Celje

Skupnost VSŠ je bila ustanovljena 20. aprila 2005 kot skupnost zavodov, ki deluje v skladu s predpisi, ki urejajo poslovanje javnih zavodov. Danes skupnost predstavlja, zastopa  in uresničuje skupne interese 47 javnih in zasebnih višjih strokovnih šol, in sicer v sodelovanju z državnimi, lokalnimi, mednarodnimi organi in organizacijami. Njena ključna vloga je torej povezovanje višjih strokovnih šol z različnimi deležniki na področju izobraževanja, usposabljanja ter gospodarstva ter oblikovanje politik in projektov višješolskega in strokovnega raziskovalnega področja, s čimer neposredno prispeva tudi k razvoju lokalnih skupnosti in regij
Osrednje aktivnosti Skupnosti VSŠ:
– pripravlja, sodeluje in izvaja razvojne projekte,
– organizira letne konference, tematske seminarje in posvete in druge dogodke, 
– v vlogi središča višjega strokovnega šolstva, razvija in izvaja promocijske aktivnosti.

 

 

STALNI PARTNERJI SKUPNOSTI VSŠ NA NACIONALNI IN MEDNARODNI RAVNI
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje (SSPSI), Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (CPI), Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo (SVŠ), Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS), Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), Obrtna zbornica Slovenije (OZS), Združenje delodajalcev SlovenijeSlovensko kadrovsko zvezo (SKZ), Študentska organizacija Slovenije (ŠOS), Andragoški center Slovenije (ACS), Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS), Evropska skupnost visokošolskih institucij (EURASHE), Evropskim študentskim združenjem (ESU), Evropska komisija druga visokošolska združenja, podjetja in institucije, ki delujejo na področju razvoja strokovnih kadrov, aplikativnih raziskav in visokega šolstva v Sloveniji in po svetu.

 

Vir: Eurydice Slovenia