All posts by dejan

Javni razpis Interreg V-A Slovenija-Avstrija 2014-2020

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je v petek, 18. decembra na spletni strani www.si-at.eu/program_sl/ objavila javni razpis Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija za obdobje 2014-2020. Program se izvaja na osnovi odprtega javnega razpisa. To pomeni, da lahko prijavitelji vloge predložijo neprekinjeno od objave razpisa naprej oziroma dokler so sredstva na […]

Jabolko kakovosti 2015

CMEPIUS je 10. decembra v Ljubljani tudi letos podelil nacionalne nagrade jabolka kakovosti najboljšim zaključenim projektom v evropskih programih izobraževanja in usposabljanja. Nagrade je najboljšim izročila ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. Maja Makovec Brenčič, ki je poudarila pomen internacionalizacije v povezavi s kakovostjo. V kategoriji  v kategoriji Leonardo da Vinci prenos inovacij je […]

Delavnica: Zakonodaja in vodenje dokumentacije na področju višješolskega izobraževanja

28. oktobra je v prostorih Biotehniškega centra Ljubljana potekala delavnica z naslovom: Zakonodaja in vodenje dokumentacije na področju višješolskega izobraževanja, ki jo je izvedla mag. Marija Karba, inšpektorica višja svetnica iz Inšpektorata RS za šolstvo in šport. Osrednji namen delavnice je bil predstavitev določil šolske zakonodaje na področju višješolskega izobraževanja v zvezi z vpisom v […]

IMPLEMENTACIJA IN UPORABA SLOVENSKEGA OGRODJA KVALIFIKACIJ IN UČNIH IZIDOV V PRAKSI

Center RS za poklicno izobraževanje je organiziral posvet in delavnico o »Implementaciji in uporabi slovenskega ogrodja kvalifikacij in učnih izidov v praksi«, ki je potekala v torek, 15. decembra 2015, v Plaza Hotel Ljubljana. Dogodek je bil namenjen vsem strokovnjakom, ki sprejemajo, načrtujejo in posodabljajo izobraževalne/študijske programe in kvalifikacije. Po uvodnih predstavitvah dela Nacionalne koordinacijske […]

5. LETNA KONFERENCA KAKOVOST V VIŠJIH STROKOVNIH ŠOLAH »OD KAKOVOSTI DO ODLIČNOSTI«

5. konferenca Kakovost višjih strokovnih šol je potekala 25. 11. 2015 v prostorih Biotehniškega izobraževalnega centra v Ljubljani, KULT316. Namenjena je bila predstavnikom komisij za kakovost na višjih strokovnih šolah, ravnateljem in direktorjem višjih strokovnih šol, avtorjem referatov, predavateljem, ki sodelujejo pri vzpostavljanju sistema vodenja kakovosti in vsem, ki jih zanima kakovost izobraževanja v Sloveniji […]

DELOVNO SREČANJE UO SKUPNOSTI VSŠ IN PREDSTAVNIKOV MINISTRSTVA ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

V torek, 3. novembra 2015, so se v Ljubljani na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport sestali predstavniki MIZŠ in Upravni odbor Skupnosti VSŠ. Ministrstvo je zastopala državna sekretarka dr. Andreja Barle Lakota, Elvira Šušmelj, direktorica Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih in mag. Katja Dovžak, vodja sektorja za višje šolstvo ter […]

VABILO NA 5. KONFERENCO ‘Kakovost v višjih strokovnih šolah’ Ljubljana, 25. 11. 2015

Spoštovani   Komisija za kakovost Skupnosti VSŠ nadaljuje cilje in smernice za zagotavljanje kakovosti v višjih strokovnih šolah, zastavljene v Projektu Impletum, ki se je iztekel in v okviru katerega je bilo veliko storjenega na področju kakovosti v višjem strokovnem izobraževanju.   Moto letošnje konference, na kateri bomo povzeli rezultate in prikazali smernice za bodoče […]