Karierni dan ali Kako se uspešno predstaviti delodajalcu

V okviru Kariernega centra Ekonomske šole Novo mesto, Višje strokovne šole, so 9. novembra izvedli karierni dan z naslovom “Kako se uspešno predstaviti delodajalcu”. Dogodek je bil namenjen pripravi študentov na prihajajoči šolski Karierni sejem in vključevanju v prakso pri delodajalcih.

Prvi del dogodka je vključeval zanimivo predavanje podjetnika Alekseja Metelka, ki je izpostavil ključne korake, ki jih moramo načrtovati pred razgovorom z delodajalcem. Študenti so prejeli dragocene nasvete glede priprave in izvedbe intervjuja. Poleg tega so imeli priložnost sodelovati v praktični vaji, kjer so lahko preizkusili novo pridobljeno znanje, kako se učinkovito  predstaviti delodajalcu in nato analizirati svojo učinkovitost.

V drugem delu dogodka je predstavnica ZRSZ Novo mesto, gospa Irena Pugelj,  osvetlila pomen razvitosti mehkih veščin zaposlenih za delodajalce. Poudarila je, da so mehke veščine ključnega pomena pri gradnji uspešne kariere, saj delodajalci poleg strokovnih znanj iščejo predvsem komunikacijske spretnosti, pripadnost in sposobnost reševanja problemov. Predstavila je praktične primere in scenarije, kako mehke veščine vplivajo na delovno okolje ter kako jih lahko študentje razvijajo in izboljšujejo.

Dogodek je bil izjemno dobro sprejet med študenti, saj so pridobili praktične nasvete in spretnosti, ki jim bodo v pomoč pri prihajajočih kariernih priložnostih. Pričakujejo, da bodo študentje, ki so se udeležili tega Kariernega dne, bolje pripravljeni na soočanje z izzivi Kariernega sejma in na uspešno opravljanje praks pri delodajalcih.