Sekretariat Skupnosti VSŠ

SEKRETARIAT

Sekretariat Skupnosti VSŠ pomeni neposredno povezavo z vsemi članicami, upravnim odborom in drugimi socialnimi partnerji.
Pisarna sekretariata je locirana v pritličju Šolskega centra Celje, Višja strokovna šola.

SkupnostVSŠ-25
SkupnostVSŠ-42
generalna sekretarka
Jasmina Poličnik
Preberi več
SkupnostVSŠ-45
vodja razvoja
Alicia-Leonor Sauli-Miklavčič
Preberi več
SkupnostVSŠ-50
strokovna sodelavka
mag. Andreja Bizjak
Preberi več
SkupnostVSŠ-51
strokovna sodelavka VI
Alenka Gabrovec
Preberi več