ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Ime šole: Šolski center Nova Gorica, Višja strokovna šola
Ulica, hišna številka, poštna številka pošta, in država: Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica
Telefon: (05) 620 57 70
E-pošta: vssreferat@scng.si
Spletna stran: http://vss.scng.si
Kratek opis šole:

Šola izvaja tehniško orientirane študijske programe v rednem in izrednem načinu študija; ponuja uporabna znanja, tehniško specializacijo, najsodobnejšo opremo ter visoko stopnjo zaposljivosti zaradi povezanosti študijskega procesa z različnimi praktično naravnanimi projekti in podjetji.

Višješolski programi: Informatika, Mehatronika, Upravljanje podeželja in krajine
Pridobljeni nazivi diplomanta: Inženir/ka informatike, Inženir/ka mehatronike, Inženir/ka kmetijstva in krajine