ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Ime šole: Šolski center Nova Gorica, Višja strokovna šola
Ulica, hišna številka, poštna številka pošta, in država: Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica
Telefon/Faks: (05) 62 05 770 / (05) 62 05 774
E-pošta: vssreferat@tsc.si
Spletna stran: vss.tsc.si
Kratek opis šole: Šola izvaja tehniško orientirane študijske programe v rednem in izrednem načinu študija; ponuja uporabna znanja, tehniško specializacijo, najsodobnejšo opremo ter visoko stopnjo zaposljivosti zaradi povezanosti študijskega procesa z različnimi praktično naravnanimi projekti in podjetji.
Višješolski program: Informatika
Pridobljen naziv diplomanta: Inženir/ka informatike
Višješolski program: Mehatronika
Pridobljen naziv diplomanta: Inženir/ka mehatronike
Višješolski program: Upravljanje podeželja in krajine
Pridobljen naziv diplomanta: Inženir/ka kmetijstva in krajine

logo-scng