ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Ime šole: Šolski center Novo mesto, Višja strokovna šola
Ulica, hišna številka, poštna številka pošta, in država: Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto
Telefon/Faks: (07) 393 21 82 

(07) 393 21 84

E-pošta: vss.nm@guest.arnes.si
Spletna stran: www.ecnm.si
Kratek opis šole: V dolenjskem okolju je naša šola prepoznavna kot vodilna izobraževalna ustanova na področju tehničnih strok. Z vključitvijo v naše programe posamezniki pridobijo tako teoretična kakor tudi praktična znanja. Tako naši diplomanti v času študija pridobijo vse potrebne kompetence, ki jih potrebujejo podjetja sodobnega časa. Kot institucija se zavedamo svoje vloge, svojega poslanstva in odgovornosti. V ta namen venomer iščemo nove izzive, vzpodbujamo kreativnost in izboljšujemo metode poučevanja.
Višješolski program: Strojništvo
Pridobljen naziv diplomanta: Inženir/ka strojništva
Višješolski program: Informatika
Pridobljen naziv diplomanta: Inženir/ka informatike
Višješolski program: Elektronika
Pridobljen naziv diplomanta: Inženir/ka elektronike
Višješolski program: Varstvo okolja in komunala
Pridobljen naziv diplomanta: Inženir/ka varstva okolja
Višješolski program: Logistično inženirstvo
Pridobljen naziv diplomanta: Inženir/ka logistike
Višješolski program: Lesarstvo
Pridobljen naziv diplomanta: Inženir/ka lesarstva
Višješolski program: Kozmetika
Pridobljen naziv diplomanta: Kozmetik oz. kozmetičarka

Šolski center Novo mesto, Višja strokovna šola