QA-LEAD

Polno ime: Equipping Institutional Leaders to Maximise Gains from Quality Assurance
Trajanje: od 1. septembra 2019 do 31. avgusta 2022
Pridobljena skupna sredstva: 327.514,00 €
Delež sredstev Skupnosti VSŠ
: 60.125,00 €

O PROJEKTU

Evropski prostor je v preteklih 20 letih precejšen del sredstev na področju izobraževanja namenil razvoju sistema zagotavljanja kakovosti, in sicer v pretežni meri zahvaljujoč pomenu, ki ga sistemu zagotavljanja kakovosti pripisuje bolonjski proces. Pristopi k zagotavljanju kakovosti se med institucijami zelo razlikujejo, a so navkljub drugačnim prizadevanjem pogosto skrčeni zgolj na “zavezanost institucije h kulturi kakovosti”, podprti z zbirokratiziranimi in časovno potratnimi nabori preglednic, najpogosteje v obliki različnih evalvacijskih vprašalnikov.
Zaznati je izrazito pomanjkanje formaliziranega strokovnega znanja s področja vodenja kakovosti med vodilnimi predstavniki izobraževalnih institucij, kar predstavlja odločujočo oviro pri nadaljnjem razvoju tega področja.
Pogosto vodje izobraževalnih institucij niso bili deležni nobenega formalnega usposabljanja za upravljanje kakovosti, zaradi česar se pojavljajo težave pri prenosu vrednot, opredeljenih v viziji in poslanstvu neke institucije, v sam sistem upravljanja, ki bi temeljil na jasno zastavljenih ciljih o doseganju in preseganju ravni kakovosti. Skrbno je treba načrtovati aktivnosti in načine za samoevalvacijo, ki vodijo k nenehnim izboljšavam in odličnosti.

Eden od temeljnih ciljev projekta je prispevati k ozaveščanju, da ustrezno implementiran sistem vodenja kakovosti omogoča instituciji, da spozna in razume potrebe vseh deležnikov, vključno s študenti, predstavniki gospodarstva in širšim družbenim okoljem, šele na osnovi česar lahko uspešno opredeli svojo vizijo, poslanstvo in strategijo.

KJE LAHKO IZVEM VEČ?

Spletna povezava do projekta je TUKAJ.

KAJ PRIDOBIJO VIŠJE STROKOVNE ŠOLE, ŠTUDENTI IN DELODAJALCI?
  • Priročnik za notranje zagotavljanje kakovosti, namenjen vodjem izobraževalnih institucij.
  • Kompetenčni okvir in kurikulum za upravljanje notranjega zagotavljanja kakovosti na najvišji ravni, namenjen vodjem institucij.
  • Spletno usposabljanje s področja notranjega zagotavljanja kakovosti za vodje izobraževalnih institucij.
  • Strategije za institucionalno implementacijo procesov zagotavljanja kakovosti, namenjene vodjem izobraževalnih institucij.
PROJEKTNE AKTIVNOSTI:
  • Prerez stanja in pregled stališč vodij o procesih zagotavljanja kakovosti ter identifikacija ovir, ki preprečujejo ustrezno implementacijo teh procesov (izvedba raziskave/ankete s 70 institucionalnimi vodji).
  • Izdelava kompetenčnega okvira s področja vodenja kakovosti za vodje izobraževalnih institucij.
  • Oblikovanje izobraževalnih gradiv za vodje institucij (nabor spletnih modulov za mikro učenje).
  • Izvedba usposabljanj.
  • Vzpostavitev vzorčnih strategij.